Розробка і здійснення програми заходів по вивченню, збереженню і відтворенню біологічного різноманіття та історико-культурної спадщини в долині річки Домоткань

Назва організації

Еколого-туристичне об’єднання "Орлан"

Фотоархів

Керівник проекту


   Вже зовсім скоро на російському телеканалі СТС відбудеться довгоочікувана прем'єра осені, а саме - серіал Кухня 7 сезон онлайн. Пропонуємо вам дивитися всі серії безкоштовно в офіційних преєрах та високій якості 720p на сайті Kitchen-sezon.ru.+ | |

Чегорка Петро Тимофійович

Контактні дані керівника проекту

Адреса для листування:
проспект Дружби Народів, буд. 31, кв. 184,
м. Дніпродзержинськ, 
Дніпропетровська область, 51940
Тел.: (05692) 92641
E-mail: postmaster@eco05.dp.ua

alphareads

Мета

Oтримання об’єктивних даних про сучасний стан гідрологічного режиму, збереженість природних екосистем в басейні річки, наявність пам’яток історії та культури; виявлення чинників негативного впливу; виконання програми практичних заходів, спрямованих на покращення ситуації; розробка рекомендацій по оздоровленню річкової екосистеми; ознайомлення з проблемами річки широких верств громадськості; привернення уваги владних структур до проблем річки.

Завдання

 • проведення комплексного дослідження сучасного стану екосистем та історико-культурної спадщини долини річки Домоткань: вивчення видового різноманіття та ценотичної структури зоопланктону та бентосу, комплексна оцінка якості води за біоіндикаторами, вивчення гідрологічних характеристик, геологічних особливостей гирлової частини річки, флористичного та фауністичного різноманіття, наявності і стану пам’яток історії культури, топоніміки тощо;
 • підготовка історичного нарису, інвентаризація наявних пам’яток історико-культурної спадщини, збір етнографічного матеріалу, привернення уваги громадськості і владних структур до вирішення проблем річки;
 • проведення в гирловій частині дитячого екологічного табору "Домоткань-2003", в програмі діяльності якого: пізнавально-дослідницькі екскурсії під керівництвом вчених, виконання біотехнічних заходів, розчистка і облаштування джерел, туристичні тренінги, виготовлення і встановлення плакатів природоохоронної спрямованості тощо;
 • видання брошури "Природна та історико-культурна спадщина долини річки Домоткань".

Місце впровадження

Дніпропетровська область

Результати

Проведено аналіз літературних та архівних джерел з метою ретроспективної оцінки стану річки

 На основі даних топографічних зйомок минулих років (починаючи з 1950-х років) фахівцями Дніпродіпроводгоспу підготовлено картографічні матеріали (масштаб 1:25000), які охоплюють усю площу басейну річки та дають змогу проводити ретроспективну оцінку змін, що відбулися на даній території, в т.ч. безпосередньо в русловій частині річки. В процесі роботи над проектом карти доповнювалися новими даними про ценотичну структуру рослинного покриву, поширення рідкісних рослин та тварин, наявність об'єктів історико-культурної спадщини тощо.

 

Проведено комплексні дослідження стану екосистем долини річки та історико-культурної спадщини

Дослідження проведено за загальноприйнятими гідрологічними, гідробіологічними, геоботанічними, зоологічними методиками. Здійснено опис геологічної будови басейну річки. Проведено відбір і гідрохімічний аналіз проб води з різних ділянок русла річки та підземних горизонтів.

Важливою складовою проекту були підготовка історичного нарису, інвентаризація наявних пам'яток історико-культурної спадщини, збір етнографічного матеріалу, зокрема предметів українського народного побуту, зразків декоративно-прикладного мистецтва. Вивчалась топоніміка, а також рекреаційний потенціал річки, в першу чергу для потреб місцевого населення.

 

Підготовлено "Історико-етнографічний нарис долини річки Домоткань"

Автор нарису - історик, заслужений діяч культури України Володимир Мороз. Нарис охоплює період з XVI до початку ХХ століття і містить дані про хронологію заселення та освоєння долини річки, відомості про заснування основних населених пунктів в контексті головних історичних подій на півдні України (ліквідація Запорозької Січі, утворення Нової Сербії, розвиток капіталістичних відносин тощо). Нарис опубліковано у підсумковій брошурі. Він використовувався при підготовці сценарію відеофільму.

 

Розроблено рекомендації по оздоровленню річкової екосистеми

Першочерговим завданням є екологічне виховання місцевого населення, керівників усіх рівнів. Більш конкретними завданнями є:

 • припинити розорювання схилів долини крутизною вище 3º, виконати їх залуження і використовувати під пасовища. Великі площі таких схилів в теперішній час стоять під бур’янами, а в долині відмічається недостатність пасовищ;
 • нові лісонасадження, якщо є така потреба, провадити тільки на орних землях, і ні в якому разі не на природних степових схилах. Вирощені на сухостепових схилах з бідними ґрунтами ліси мають вигляд низькорослого криволісся і поступово деградують, не з змозі конкурувати з трав'янистою рослинністю;
 • намітити і виконати ряд заходів по зменшенню і припиненню водної ерозії, в першу чергу лукомеліоративних;
 • виконати передбачені Водним Кодексом України заходи по встановленню прибережних захисних смуг і водоохоронних зон водних об’єктів і суворо дотримуватись вимог обмеження господарювання на їх територіях.

Тільки після здійснення вищеназваних заходів можна приступити до відновлення русла річки шляхом його розчистки. Розчистку необхідно проводити за спеціально розробленими проектам, суворо по існуючому руслу, повторюючи йог вигини, без спрямлення. На ділянках, де розчищення виконане раніше у вигляді спрямляючих каналів, треба відновити старе русло.

 

Організовано дитячий екологічний табір "Домоткань-2003"

Табір функціонував з 8 по 16 липня в гирлі балки Чаплинка (головної правої притоки Домоткані). В його роботі взяли участь 42 особи (33 дітей та 9 дорослих). Діяльність табору відбувалась відповідно до таких головних напрямків роботи: екологічний (оволодіння методиками ботанічних, зоологічних, гідробіологічних, гідрологічних досліджень; проведення віде- і фотозйомок природних об'єктів); етнографічний (виявлення і вивчення стану пам'яток історії і культури, збір предметів декоративно-ужиткового мистецтва та побуту; вивчення місцевої топоніміки); практичний (розчистка русла річки; облаштування джерел та екологічної стежки; виготовлення будиночків для кажанів; спорудження гніздових платформ для хижих птахів; виготовлення і встановлення авторських дитячих плакатів природоохоронного змісту); спортивно-оздоровчий (оволодіння навичками водного і пішохідного туризму).

 

Створено і розповсюджено відеофільм "Домоткань - річка, що тече в небуття"

Відеофільм (тривалість 19 хв.) розповсюджено по навчальних закладах і природоохоронних установах Дніпропетровській області. Демонстрація фільму включена до програм Телекомпанії "Автор-ТВ" року, Дніпропетровської обласної студії телебачення (програми "Дивосвіт", "Людина і природа").

 

Видано і розповсюджено брошуру "Домоткань: минуле, сучасне, майбутнє"

Книжку розповсюджено по навчальних закладах і бібліотеках Дніпропетровської області, серед активу громадських екологічних організацій і краєзнавців.

 

Проведено пропагандистську кампанію за результатами реалізації проекту

Кампанія включала:

 • спільну акцію студії естетичного виховання "Екоаніма" і школярів Водянської СШ по облаштуванню екологічної стежки, розчистці джерела і встановленню природоохоронних плакатів у балці Водяній;
 • фотовиставку "Домоткань: минуле, сучасне, майбутнє" на кафедрі українознавства Дніпропетровського університету залізничного транспорту (ДУЗТ). Виставку відвідало 1500 чоловік (головним чином студенти і викладачі);
 • презентації фільму і брошури, що відбулися: на кафедрі українознавства ДУЗТ (75 учасників), на засіданні краєзнавчого клубу "Ріднокрай" при обласній науковій бібліотеці (35 учасників), на конференції "Проблеми розвитку природно-заповідного фонду Дніпропетровської області та шляхи залучення молоді до їх вирішення" (60 учасників), в Обласному еколого-натуралістичному центрі (25 чоловік); у Водянській середній школі (90 чоловік);
 • публікації у газетах "Зоря", "Сільські новини", "Джерело", "Відомості", "Придніпровський комунар" (Верхньодніпровський район);
 • радіопередачі із циклу "Квітка уяви" і "Думка-Шумка" (в ефірі Дніпропетровського обласного радіо).
 • телерепортаж "Екологічний табір на Домоткані" в програмі Дніпродзержинського кабельного телебачення.

 

Напрацьовані матеріали

Домоткань: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали досліджень природної та культурної спадщини в басейнах річок Домоткань і Самоткань у 2001-2003 роках. - Дніпропетровськ, 2003. - 135 с. (pdf файл, 73.6 Мb)

 

Книжка містить різнопланові матеріали, зібрані Еколого-туристичним об'єднанням "Орлан" під час виконання проекту "Домоткань - 2003", а саме: проблеми малих річок Дніпропетровської області, гідрологічна характеристика Домоткані; геологічна будову долини річки; рослинний і тваринний світ; історичний нарис долини річки; етнографічні та краєзнавчі матеріали; спогади старожилів. Зібрані науковцями і краєзнавцями матеріали є надзвичайно цінними для розробки і здійснення програми заходів по вивченню і збереженню біологічного різноманіття та історико-культурної спадщини басейнів річок Домоткань і Самоткань.

 

Презентація проекту (pdf файл, 1814 Kb)

 

 

Фільм "Оріль 2000 – джерело натхнення" (див. диск 3)
Фільм "Річка, що втратила красу" (див. диск 3)
Фільм "Календар Житлової балки" (див. диск 3)
Фільм "Домоткань – річка, що тече в небуття" (див. диск 3)
Фільм "Наш Римський ліс" (див. диск 3)
 

 

 
© 2005 Українська річкова мережа
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru