Українська
English

Українська річкова мережа >>>

   Вже зовсім скоро на російському телеканалі СТС відбудеться довгоочікувана прем'єра осені, а саме - серіал Кухня 7 сезон онлайн. Пропонуємо вам дивитися всі серії безкоштовно в офіційних преєрах та високій якості 720p на сайті Kitchen-sezon.ru.+ Сайт: https://rooffing.ru | | http://porno-video.zone/

 

Публікації

 

Реєстр річок Вінницької області./Автор-укладач Гавриков Ю. С., Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг. – Вінниця-Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2010. – 30 с. (pdf 540 Kb)

Реєстр річок Вінницької області є результатом систематизації гідрологічних і гідронімічних досліджень на території області і наводить дані про річки довжиною понад 5 км. Реєстр складений на основі підготовленого автором у 2000 р. Каталогу річок Вінницької області (довжиною понад 10 км) та карт М 1:100000 Київської військово-картографічної фабрики, історичної та довідкової літератури й завдяки співпраці з краєзнавцями області по відновленню назв річок. Призначений для широкого кола спеціалістів: гідрологів, екологів, географів, а також для вчителів, студентів, учнів, краєзнавців.

Екологічний атлас Басейну річки Південний Буг. – Вінниця, 2009. – 20 с. (pdf 72 Mb)

В атласі представлені наступні карти: адміністративна карта, річкова мережа, основні водосховища басейну, водозабори, скиди стічних і зворотних вод, мережа моніторингу якості води, екологічна оцінка якості вод (2007 р.), фізична карта, клімат у холодний і теплий період, рослинність і транспортна мережа, урбанізовані території, сільськогосподарські угіддя, природно-заповідний фонд, а також лінійні схеми річок Південний Буг, Синюха та Інгул.

Басейн річки Бог / Ворона Є. I., Кириляч O. В., Максименюк O. Д., Марушевський Г. Б., Яворський Д. М., Яворська О. Г. — Вінниця-Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2009. — 128 c. (pdf 9,6 Mb)

Цю книжку присвячено комплексному опису басейну річки Південний Буг. Вона містить інформацію про походження назви річки та природні умови басейну річки, стислий опис Південного Бугу та його головних приток, інформацію про геологічну будову, кліматичні умови, ландшафти, тваринний і рослинний світ, розповіді про історичне минуле та сучасний економічний розвиток, стислу інформацію про головні населені пункти басейну, екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. книжка розповідає про території природно-заповідного фонду та діяльність громадських природоохоронних організацій, а також містить дитячі малюнки і твори. книжка розрахована на всіх, хто цікавиться краєзнавством і переймається долею Південного Бугу.

З берегів Золотої Липи / Соціально-екологічний бюлетень.
Бюлетень видається в рамках Міжнародного екологічного проекту "Демократизація управління басейном річки Дністер".

№1, 6 березеня 2009р (pdf 4,2 Mb) №2, 26 березеня 2009р (pdf 4,5 Mb) №3, 7 квітня 2009р (pdf 3,9 Mb) №4, 18 квітня 2009р (pdf 2,3 Mb) №5, 3 травня 2009р (pdf 4 Mb)
№6-7, 22 травня 2009р (pdf 6,1 Mb) №8, 23 червня 2009р (pdf 4,1 Mb) №9, 7 липня 2009р (pdf 4,3 Mb) №10, 13 серпня 2009р (pdf 4 Mb)

Дніпровський екологічний коридор / Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. — 340 с. (pdf 8,9 Mb)

Видання містить матеріали семінару "Дніпровський екологічний коридор: сучасний стан, проблеми та перспективи", який проходив 2 - 3 квітня 2007р. в Києві. Матеріали розраховані на фахівців у галузі збереження біорізноманіття та створення екомереж, працівників державних природоохоронних установ, менеджерів природно-заповідного фонду, представників обласних і райониих державних адміністрацій, науковців, освітян і представників громадських природоохоронних організацій.

Збереження біорізноманіття і створення екомережі: Інформаційний довідник / Марушевський Г.Б., Мельничук В.П., Костюшин В.А. - Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. — 168 с. (rar 26,2 Mb)

Нагальна необхідність збереження біорізноманіття та створення екомережі вимагає залучення до вирішення цих питань все більш широких кіл фахівців з охорони довкілля, представників влади, освітян та громадськості. Водночас в Україні є певний дефіцит довідкової літератури, де була б зібрана базова інформація з цих питань і яка була б корисною як для екологічної освіти, так для практичної діяльності з охорони довкілля. З метою заповнення цієї прогалини на основі використання різноманітних джерел інформації було підготовлено довідник, що складається з трьох частин – збереження біорізноманіття, створення екомережі і законодавчі засади охорони біорізноманіття. Довідник є частиною інформаційного пакету, до якого входить також компакт-диск, що містить багато документів та інформаційних матеріалів з охорони біорізноманіття та розбудови екомережі.

Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: Посібник для вчителів і громадських природоохоронних організацій / Кобеньок Г. В., Закорко О. П., Марушевський Г. Б. - Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. – 201 с. (pdf 4,7 Mb)

Посібник складається з 15 занять по трьох освітніх темах: збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами, а також містить словник основних термінів. Цей посібник є частиною освітнього пакету, до складу якого входить також компакт-диск із заняттями, презентаціями занять, сценаріями екологічних уроків, позакласних і позашкільних заходів, екологічних ігор та конкурсів, віршів, оповідань і казок. Посібник розрахований на вчителів, працівників еколого-натуралістичних центрів, представників громадських природоохоронних організацій.

Веселий мурашник. Посібник з екологічного виховання для дітей шкільного віку / Кобеньок Г. В. – Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2007. – 50 с. (pdf файл, 3 Mb)

Ця публікація містить ігри екологічного спрямування, які можна проводити у приміщенні (під час уроку та у вільний час) і на свіжому повітрі. Засвоєння ігор екологічного спрямування сприяє вирішенню таких завдань екологічного виховання: 1) пізнавальних (засвоєння знань про біорізноманіття та його значення, формування цілісного уявлення про природне оточення); 2) розвивальних (вміння критично оцінювати ситуацію, викликану значним антропогенним впливом на довкілля); 3) виховних (виховання громадської відповідальності за стан природи, оволодіння нормами поведінки у природному середовищі). Посібник розрахований на вчителів, керівників дитячих колективів, вихователів дитячих таборів оздоровлення і відпочинку, представників громадських організацій.

Жива Україна: Екологічний журнал №3-4’ 2007(pdf 3 Mb)

Збережи свою річку: підсумки виконання проектів програми малих грантів / За ред. Марушевського Г.Б. — К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2005. — 112 с. (pdf файл, 13 Mb)

У 2003-2004 рр. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл впроваджувала програму малих грантів "Збережи свою річку". Публікація містить описи результатів 28 проектів, виконаних членами Української річкової мережі (добровільногооб'єднання громадян, неурядових організацій та місцевих громад) в рамках програми малих грантів. Найбільш успішно в цій програмі були реалізовані такі напрямки, як залучення дітей та юнацтва до діяльності зі збереження річок, просвітницька робота з населенням, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів, співпраця з місцевими органами влади.

Участь громадськості у збереженні малих річок: матеріали тренінг-курсу. – К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2005. – 380 с. + 8 кольорових ілюстрованих вставок (pdf файл, 8212 Kb)

Публікація містить матеріали тренінг-курсу "Участь громадськості у збереженні малих річок". Цей курс розроблено Інститутом екології Національного екологічного центру України і Чорноморською програмою Ветландс Інтернешнл для громадських екологічних організацій, зацікавлених у збереженні та відновленні малих річок. У 2003 і 2004 роках учасниками тренінгу стали члени Української річкової мережі. Тренінг-курс охоплює такі головні теми: основи функціонування річкових систем, живий світ малих річок, сучасний стан малих річок України та регіональні особливості їх використання, місцеві екологічні плани дій, правові засади збереження і відновлення річок, форми і методи участі громадськості у збереженні малих річок, екологічна освіта.

Жива Україна (№1-3, 2004) (pdf файл, 1.8 Мб)

Українська річкова мережа. Інформаційний бюлетень. – 2004. – № 1 (2). (pdf файл, 1340 Кб)

Марушевский Г.Б. Международный опыт сохранения рек: участие общественности. – Киев: Wetlands International Black Sea Programme, 2004. – 80 с. (pdf файл, 676 Kb)

Публікація містить цифри і факти щодо водних проблем, опис основних віх розвитку міжнародної водної політики з акцентом на Рамковій Водній директиві ЄС, принципи участі громадськості в інтегрованому управлінні річковими басейнами, інформацію про діяльність міжнародних і національних річкових мереж та партнерств, приклади ініціатив і кампаній, спрямованих на захист, збереження і відновлення річок, приклади діяльності зі збереження великих і малих річок, інформацію про еколого-освітні проекти і мережі, уроки і рекомендації зі збереження річок та управління річковими басейнами.

Раціональне використання водних ресурсів – необхідний елемент стійкого розвитку. Матеріали 3-ої робочої зустрічі Української річкової мережі, с. Осій (Закарпатська область). – Ужгород, 2003. – 64 с. (pdf файл, 779 Кб)

Збірник підготовлено на основі доповідей учасників 3-ї робочої зустрічі Української річкової мережі. У збірник також включено статті науковців Ужгородського національного університету і представників адміністрації та установ Закарпатської області, котрі надали робочій зустрічі всіляку підтримку. Статті представлені за такими напрямками: природоохоронна політика, раціональне використання водних ресурсів, методичні питання охорони водних об'єктів, охорона та відтворення природного різноманіття, моніторинг водних екосистем, охорона природи та освіта.

Участь громадськості у збережені малих річок України. Матеріали загальнонаціонального семінару і Першої робочої зустрічі Української річкової мережі. – Київ: Wetlands International, 2003. – 136 с. (pdf файл, 1328 Кб) 

У цьому збірнику, виданому в рамках Чорноморської програми Wetlands International, представлені матеріали загальнонаціонального семінару "Участь громадськості у збереженні малих річок України", який відбувся 17-19 листопада 2000 р. у Києві, і Першої робочої зустрічі Української річкової мережі, яка проходила 27-30 червня 2001 р. на березі малої річки Бистриївка (притока третього порядку р. Дніпро) біля села Кам'яний Брід Коростишівського району Житомирської області.

Громадська оцінка екологічної політики в Україні. Доповідь українських громадських екологічних організацій. – Київ, 2003. – 139 с. (pdf файл, 679 Кб) 

Документ підготовлено Оргкомітетом українських громадських екологічних організацій в рамках «Програми заходів з підготовки та проведення 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи» на 2002-2003 роки», затвердженої Національним організаційним комітетом України. Представники Української річкової мережі (УРМ) входили до складу Оргкомітету громадських організацій. Члени УРМ брали активну участь у написанні, обговоренні та редагуванні доповіді.
Документ було представлено на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища і на паралельному форуму громадськості, що проходили в Києві з 19 по 23 травня 2003 р.

Відгуки:

Пані Лєна Сомместад, Міністр охорони довкілля Швеції:

Дозвольте почати з того, щоб сказати, що коли я прилетіла у вівторок до Києва, мене поінформували про "Громадську оцінку екологічної політики в Україні" – про доповідь, яку ми зараз маємо на своєму столі. Я повинна визнати, що я була вражена внеском українських екологічних НУО. Не тільки презентацією усіх фактів, але тими зусиллями, які знадобилися, щоб зібрати так багато екологічних груп в одній доповіді! Ми всі знаємо, що політика – це те, як знаходити рішення, коли є розходження у поглядах. І я знаю, що Ви розглядаєте українську "Громадську оцінку" тільки як перший крок, але це дуже важливий крок.

З виступу на спеціальній сесії Міністрів та екологічних громадських організацій "Інтеграція екологічної політики" на Київській Всеєвропейській конференції міністрів охорони довкілля, 22 травня 2003 р.
 

Європейський Еко-Форум:

Українські НУО зробили безпрецедентну спробу оцінити стан екологічної політики в Україні напередодні Київської міністерської конференції "Довкілля для Європи". Рік тому вони створили робочі групи, щоб написати чорновий варіант всебічної оцінки екологічної політики і законодавства, природоохоронного управління, впливу економічної діяльності, ролі екологічних НУО та багатьох інших питань. Як відзначають українські НУО, така громадська оцінка з самого початку була складним завданням, оскільки громадськість завжди має критичний погляд на державну політику. Доповідь дійсно виявила багато недоліків та нерозв'язаних проблем.

З бюлетеню Європейського Еко-Форуму від 20 травня 2003 р.
 

Молочна ріка – диво природи. – Мелітополь, 2002. – 100 с. (у форматі 'doc', 3961 Кб)

 

В книзі, на основі літературних даних та власних спостережень авторів, представлена історія гео-біоформування долини та заселення басейну р. Молочна, описуються етапи освоєння природних ресурсів річки людиною з реконструкцією її акваторій. Читачу пропонується детальне знайомство з навколишньою флорою та фауною, наводиться перелік заповідних територій.

Українська річкова мережа. Інформаційний бюлетень. – 2001. – № 1. (pdf файл, 600 Кб)

Таращук С.В., Деркач О.М. Ташлицька ГАЕС як дзеркало стану суспільства // Світ у долонях. – 1999. – № 1 (6). – С. 14-18 (pdf файл, 2073 Кб)

Костюшин В.А. Кампанія “Жива вода” // Світ у долонях. – 1999. – № 1 (6). – С. 24-26 (pdf файл, 2582 Кб)

Жива Вода – 96. Підсумки загальнонаціональної кампанії з охорони малих річок / Національний екологічний центр України. – Київ, 1997. – 88 с.

У брошурі наведені аналітичні підсумки загальнонаціональної кампанії з охорони малих річок "Жива Вода", а також відповіді окремих організацій та громадян на питання анкети, що розповсюджувалася під час цієї акції.
 

 

© 2011 Українська річкова мережа

 
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru